About

Marian Krajčovič

* 1952

V období 1971 ať 1974 vystavuje v študentských kluboch v Bratislave a Krakove. V osemdesiatych rokoch sa venuje fotografii. V roku 1995 vytvoril dva voľné cykly Portréty (na motívy románu M.Kunderu Nesmrtelnost) a Katedrály. V roku1999 cyklus Temps de la ponte a následne Meditterranée sú zúročením študijného pobytu v Provensálsku. V období do roku 2006 namaľoval seriu obrázov venovanú slovenskej krajine pod spoločným názvom Lúky.
V poslednom období pracuje na cykle Ľudské interiery, ktorý je venovaný štrukturálnej maľbe. Odtiaľ pochádza aj vystavený obraz On the road to you. Jeho kultivovaný prejav
v mezzoabstraktnej až abstraktnej maľbe presviedča o vnútornom bohatstve autora. Kultivovaná farebnosť a tvarová harmónia vytvárajú efekt obrazového súzvuku. Tvorí vo svojom výtvarne upravenom dome v Rovinke pri Bratislave.

R.N.

Marian Krajčovič

* 1952

Dal 1971 al 1974 espone nei clubs degli studenti a Bratislava ed a Cracovia. Negli anni ’80 si dedica alla fotografia. Nel 1995 crea due cicli dal titolo Portréty/Ritratti (tratti dal romanzo di Milan Kundera Nesmrtelnost – L’immortalità) e Katedrály/Cattedrali. Il ciclo V Temps de la ponte che risale al 1999, e successivamente Meditterranée sono nati in seguito al suo soggiorno di studio in Provenza. Fino al 2006 dipinge una serie di paesaggi quale omaggio ai paesi slovacchi dal titolo Lúky/Prati.
Attualmente lavora sul ciclo degli interni abitati dedicato alla pittura strutturalistica di cui fa parte anche l’opera esposta On the road to you.
Si esprime con un linguaggio colto della pittura parzialmente astratta che vuole convincere della ricchezza interiore dell’artista. Il cromatismo finemente coltivato e l’armonia delle forme suscitano l’effetto di una sintonia delle immagini. Vive e lavora nella sua casa-atelier di Rovinka pri Bratislave.

R.N.